Agenda Mu2e PMG 24-September-2013
 1400-1530 (central)
 Hornet's Nest (WH8X)

 > (20+10') Project Status and Issues
  (Ron Ray / Doug Glenzinski)
  Slides

 > (20+10') Cosmic Veto Status and Issues
  (Craig Dukes / Julie Whitmore)
  Slides

 > (20+10') Accelerator Progress and Plans
  (Steve Werkema / Vladimir Nagaslaev)
  Slides

 > AOB