Agenda Mu2e PMG 2013-July-16
 1400-1530 (central)
 Hornet's Nest (WH8X)

 > (15+5') Project Status and Issues
  (Ron Ray / Doug Glenzinski)
  Slides


 > (20+10') DAQ Progress and Plans
  (Mark Bowden)
  Slides


 > AOB